Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 24.05.06/10493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitümüze 16 Aralık 2008 tarihinde  Müdür atanarak faaliyetine başlamıştır. Enstitümüz 2009 Güz Yarıyılından itibaren bir Ana Bilim Dalı ve 99 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine  başlamıştır.

Enstitümüzün başlıca amacı, Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarında öğrenimini sürdüren lisansüstü öğrencilerine; bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile ilerleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazandırmaktır. Mesleki ve yabancı dil bilgilerinin öğrencinin gelecekteki hedeflerinde başarılı olabilecek özellikte olması Enstitümüz tarafından desteklenmektedir. Lisansüstü eğitim yapan öğrencimizin kendi çalışma alanlarının yanı sıra tüm bilim dallarına geçiş vizyonla bakabilmeleri amaçlarımızdan birisidir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından oluşur. Bu programların hangi Enstitü Anabilim Dallarında açılıp yürütüleceği ilgili Anabilim Dalı ve Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun Kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Doktora programı; lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans dâhil yüksek lisansa, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık  ve Veterinerlik Fakülteleri diplomasına ve fen fakülteleri mezunlarının ise ilgili mevzuata göre bir laboratuvar dalında kazandıkları uzmanlığa dayalı sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl süreli bir programdır.  

2009 yılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programıyla eğitime başlayan Enstitümüzde bu Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında şu anda 254 öğrencimiz bulunmaktadır.

2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Tıp Fizyolojisi Anabilim Dalı Ortak Lisansüstü Program başlamış olup, 13 öğrenci ile eğitime devam edilmektedir.

Enstitümüz halen, Üniversitemizin Evliya Çelebi Yerleşkesinde yer alan Sağlık Yüksekokulu binasının 3. katında, aşağıda bilgileri yer alan Anabilim Dallarında hizmet vermektedir. 

Anabilim Dalı Başkanlığı

Amacı

Program

Alanı

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spora ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. Beden eğitimi ve spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde beden eğitimi ve sporun gelişmesi amaçlanmaktadır.

Yüksek Lisans / Doktora

Tezli

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doğuştan veya sonradan herhangi gibi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından teşhisi konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelinin yetiştirilmesi alanında eğitim ve araştırma yapılır.

Yüksek Lisans / Doktora

Tezli

Hemşirelik Anabilim Dalı

Hemşirelik ve sağlık alanı ile ilgili bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, sağlık sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı uzman hemşireler yetiştirmektir.

Yüksek Lisans

Tezli

Sağlık İdaresi Anabilim Dalı

Sağlık İdare Anabilim Dalı Başkanlığının birinci amacı, hastanelerin ve diğer sağlık kurumlarının işletmesini sürdürmek ve finansal dengesini sağlamaktır. İkinci amacı, sağlık hizmetlerini sağlamak üzere hekimlere, hemşirelere ve diğer bakım hizmeti sunanlara işlerini etkili ve etkin biçimde uygulayabilecekleri bir çevre hazırlamaktır. Üçüncü amacı ise sağlık kuruluşlarında çalışan profesyonel gruplar arasında aracılık ya da hakemlik yapmak; hastalara sunulan hizmetler aracılığıyla, hastaların moral ve sosyal değerlerini sürdürmelerine yardımcı olmak ve memnuniyetlerini sağlamaktır. Sağlık İdaresi Anabilim Dalı, bu amaçları gerçekleştirmek ve dengelemek için ihtiyaç duyulan becerilere sahip, başarılı profesyonel sağlık yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yüksek Lisans

Tezli / Tezsiz

 
Son Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2018, Çarşamba