Yabanı Uyruklu Öğrenci Kabulü ve Başvuru Değerlendirme Esasları

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKÇE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

KABULÜ VE BAŞVURU DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

Öğrenci Kabulü

1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Koşulları Yönergesinin bütün koşullarına uymak zorundadır.

2) Anabilim Dalının Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, ilgili Anabilim Dalının önerisi ile Enstitü kurulu onayı ile belirlenir.

3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan programlara yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmez.

4) Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları, lisansüstü öğrenci alımlarının yapıldığı başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır.

5) Aynı başvuru döneminde birden çok lisansüstü programa yabancı uyruklu öğrenci başvurusu yapılamaz.

6) Yabancı uyruklu öğrenciler veya eğitimini yurtdışında tamamlayanlar için İkametgâh Tezkeresi veya Öğrenim amaçlı İkametgâh Tezkeresi olmalıdır.

7) TÖMER’den veya eşdeğer kurumlardan alacakları Türkçe Dil Belgesi (en az 70 puan) olmalıdır.

8) TÖMER belgesi olmayan adaylar, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DPÜTÖMER) yapacağı yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavdan en az 70 puan alması halinde lisansüstü programa başvurabilir.

9) Yeterlik sınavından 70’in altında puan alan adaylar, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (DPÜTÖMER) kursuna kayıt yaptırabilirler. Kurs sonunda gerekli şartları yerine      getiren adaylar lisansüstü programa başvurabilir.

Başvuruların Değerlendirmesi

10) Başvuruların değerlendirmesi ve başarı durumları Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır.

14) Bu esaslarda belirtilmemiş olan hususlarda yetki Enstitü Yönetim Kurulundadır.

15) Bu esaslar Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun onayından itibaren geçerlidir.

Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2014, Cuma