Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulamasına İlişkin Esaslar

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

06.06.2012 tarih ve 10 ( 12-Sen99 ) sayılı Üniversitemiz Senato Kararında kabul edilen Uzmanlık Alan Dersi Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar;

UZMANLIK ALAN DERSİ AÇILMASI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 1- Bu esaslar, Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2- Uzmanlık Alan Dersi, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alanda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında, öğrencilerinin çalışma disiplini, bilimsel yöntemleri doğrulukla kullanabilme ve alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisi kazandıran teorik ve kredisiz bir derstir.

MADDE 3-  Anabilim Dalı Öğretim Üyelerince Uzmanlık Alan Dersi açma isteği Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ile Enstitü Kurulunda görüşülüp karara bağlanır ve ilan edilir. Yüksek Lisans Programında öğrenci Uzmanlık Alan Dersini 3. Dönemden itibaren; Doktora Programında ise derslerini başarıyla tamamlayıp 3,00 genel not ortalamasını sağladığı dönemi takip eden dönemden itibaren danışmanından almaya başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Uzmanlık Alan Dersleri Güz Yarıyılında kaydolan öğrenciler için Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar Yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz Yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

MADDE 4- a) Öğretim üyesinin açmış olduğu Uzmanlık Alan Dersini danışmanı olduğu yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tümü almakla yükümlüdür. Bir öğretim üyesi, öğrenci sayısına bakılmaksızın danışmanı olduğu öğrenciler için (8+0) 0 olmak üzere haftada en fazla 8 saat teorik ve kredisiz Uzmanlık alan Dersi açabilir.

b) Uzmanlık Alan Dersi öğrencinin ders yükü kredisinden sayılmaz. Öğretim Üyesi, dersi alan öğrencinin durumunu değerlendirerek her yarıyıl sonunda Yeterli (YT) veya Yetersiz (YZ) şeklinde Enstitüye bildirir.

c) Uzmanlık Alan Dersi haftalık ders dağılımı, ders yükü ve ücrete esas ders saati cetvelinde gösterilir.

d) Danışmanı Dumlupınar Üniversitesi dışında olan öğrencilere danışmanının onayı ile ilgili Anabilim Dalından başka bir öğretim üyesinin açtığı Uzmanlık Alan Dersi aldırılır.

e) Uzmanlık Alan Dersi, ikinci danışman tarafından açılamaz.

f) Uzmanlık Alan Dersi, tezsiz yüksek lisans programlarında açılamaz.

MADDE 5. Uzmanlık Alan Dersinin Yürürlüğü, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı için ilk danışman ataması yapılan öğrenciler ile başlar.

MADDE 6. Bu esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülür.

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2014, Cuma