Özel Öğrenci Kabulü ve Başvuru Değerlendirme Esasları

T.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ VE

BAŞVURU DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

Bir Yükseköğretim Kurumu mezunu olan veya başvurduğu eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek öğrencilerden, belirli bir konuda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili Anabilim / Ana Sanat Dalı Başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilir.

Özel öğrenci statüsüne kabul edilenler öğrencilik haklarından yararlanamazlar (öğrenci kimliği verilmez, askerlik işleri yürütülmez.)

Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

Özel öğrenciler en fazla 30 AKTS değerinde lisansüstü ders alabilirler.

Özel öğrencilere her hangi bir diploma ve unvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde aldıkları notları gösteren bir belge ve özel öğrenci olduklarına dair bir belge verilebilir.

Bir programda özel öğrencilik süresi en fazla 2 yarıyıldır.

Anabilim/ Ana Sanat Dalının özel öğrenci kontenjanları Enstitü Kurullarınca belirlenir.

Özel öğrenciler daha sonra herhangi bir lisansüstü bir programa kayıt oldukları takdirde, özel öğrenci iken almış ve başarılı olmuş oldukları dersleri ilgili Anabilim Dalı/ Ana Sanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile saydırabilir.

Özel öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

Araştırma Görevlileri özel öğrenci olamazlar.

Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

Özel öğrenci başvuruları, normal öğrenci alımlarının yapıldığı başvuru takviminde belirlenen süre içinde alınır.

Özel öğrenci başvurusunda bulunanların özel öğrenci olarak herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Birden çok programa özel öğrenci başvurusu yapılamaz.

Herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı kişiler özel öğrenci olamazlar.

Özel Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi

Özel öğrencilerin alım değerlendirmesi herhangi bir not düzeyi aranmaksızın yüksek lisans programına başvurular için lisans, doktora programına başvurular için yüksek lisans transkript notu alınarak hesaplanır ve başarı sıralaması 4’lük not sistemine dönüştürülerek yapılır.

Bu esaslarda belirtilmemiş hususlarda yetki Enstitü Yönetim Kurulu’ndadır.

Bu esaslar Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun onayında itibaren geçerlidir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2014, Perşembe