TARİHÇE

Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 24.05.06/10493 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitümüze 16 Aralık 2008 tarihinde  Müdür atanarak faaliyetine başlamıştır. Enstitümüz 2009 Güz Yarıyılından itibaren bir Ana Bilim Dalı ve 99 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetine  başlamıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından oluşur. Bu programların hangi Enstitü Anabilim Dallarında açılıp yürütüleceği ilgili Anabilim Dalı ve Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun Kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

Doktora programı; lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans dâhil yüksek lisansa, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık  ve Veterinerlik Fakülteleri diplomasına ve fen fakülteleri mezunlarının ise ilgili mevzuata göre bir laboratuar dalında kazandıkları uzmanlığa dayalı sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl süreli bir programdır.  

2009 yılında Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programıyla eğitime başlayan Enstitümüzde bu Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında şu anda 229 öğrencimiz bulunmaktadır.

2012 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Tıp Fizyolojisi Anabilim Dalı Ortak Lisansüstü Program başlamış olup halen 10 öğrenci ile eğitime devam edilmektedir.

Yine 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Ortak Lisansüstü Program başlamış olup halen 18 öğrenci ile eğitime devam edilmektedir.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 20.02.2014 tarihli Kararları ile Enstitümüz bünyesinde; Hemşirelik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ve Sağlık İdaresi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı kurulmuş olup 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretime başlanmıştır. Hemşirelik Anabilim Dalın da halen 7 öğrenci ile eğitime devam edilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2015, Salı